Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

lignina

(nauka o surowcu drzewnym), jest ciałem bezpostaciowym, o skomplikowanej i niedostatecznie wyjaśnionej budowie chemicznej. W ligninie stwierdzono między innymi około 20% związków aromatycznych oraz grup metoksylowych OCH3, z których w procesie suchej destylacji drewna powstaje alkohol metylowy. Ilościowy udział ligniny w drewnie wynosi od 26% do 30%, zależnie od gatunku drzewa i od stopnia zdrewnienia błony komórkowej.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Krzysik F. 1974. Nauka o drewnie. PWRiL, Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt