Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

luki

(urządzanie lasu), powierzchnie otwarte (pozbawione drzew), położone w drzewostanach II klasy wieku i starszych nie przeznaczonych do użytkowania rębnego, niespełniające kryteriów kwalifikujących je do ujmowania w oddzielne wyłączenia taksacyjne.W wypadku luk, które projektuje się do dolesienia, należy odpowiednie informacje podać we wskazaniach gospodarczych. Dolesienie luk powinno być projektowane tylko w warunkach stwarzających szansę wzrostu młodego pokolenia drzew. Drobnych luk i przerzedzeń odgrywających korzystną rolę w ochronie różnorodności biologicznej oraz kształtowaniu klimatu wnętrza lasu nie należy przeznaczać do uproduktywnienia.W standardzie LMN luki kwalifikowane są do powierzchni niestanowiących wyłączeń. Przyjęty symbol (LUKA) oraz kolejne numery i powierzchnie (areał) powinny być odpowiednio odnotowane na mapie gospodarczej oraz w opisie taksacyjnym drzewostanu.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Krzysztof Okła na podstawie Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 15 ust. 2 pkt 4; §28 ust. 3, 4

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt