Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

łupki ilaste, iłołupki

(Gleboznawstwo leśne), zwięzła skała osadowa, klastyczna zaliczana do pelitów złożona z iłów i iłowców. Wykazuje wyraźną oddzielność łupkową. Tworzy się wskutek konsolidacji (sprasowania) iłów i iłowców przez nadległe warstwy skalne. Jest utworem nierozmakającym w wodzie. Często zawiera domieszki pyłu, piasku. W Polsce występuje powszechnie we fliszu karpackim, a także towarzyszy pokładom węgla. Łupki ilaste zawarte we fliszu karpackim, a zwłaszcza proporcja warstw łupkowych do warstw piaskowcowych decyduje o morfologii stoków w Beskidach. Odgrywa też kluczową rolę w kształtowaniu uziarnienia zwietrzeliny skalnej i gleb z niej powstających. Facja łupkowa po zwietrzeniu wnosi do gleby → części ziemiste i większość → frakcji iłowej, natomiast facja piaskowcowa wnosi głównie → frakcję piaskową i → części szkieletowe.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Manecki A.1993. Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa. Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988. Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Zdjęcia

iłowiec
muskowitowy z granatami
łupek ilasty, iłołupek - pstry

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt