Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mady rzeczne próchniczne

Opis
Zdjęcia
Zgłoś uwagę

(Gleboznawstwo leśne), jednostki zaliczane do podtypu mad rzecznych próchnicznych muszą spełniać kryteria typu → mady rzeczne, a cechą wyróżniającą jest poziom próchniczny A o miąższości ponad 20 cm. Morfologię takiej gleby można przedstawić poziomami: Ol- A–AC–W1-W2–W3. W obrębie tych gleb wyróżnia się najczęściej odmiany eutroficzne. Znaczenie siedliskotwórcze i związki z naturalną roślinnością leśną przedstawiono w charakterystyce typu → mady rzeczne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Mady rzeczne próchniczne

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt