Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

magma

(Gleboznawstwo leśne), gorąca, stopiona masa krzemianów i glinokrzemianów z domieszkami tlenków i siarczków, z dużą  ilością  pary  wodnej i gazów, powstająca w  głębi  Ziemi. Magma  powstaje w głębokich partiach skorupy ziemskiej.
Z magmy w procesie krystalizacji powstają → minerały główne skał magmowych i → skały magmowe głębinowe i wylewne. Krystalizacja minerałów z magmy rozpoczyna się i przebiega przy powolnym spadku temperatury i ciśnienia. Warunki takie powstają w trakcie powolnego przemieszczania magmy w kierunku powierzchni Ziemi. Magma wypływająca na powierzchnię nosi nazwę → lawa, która szybko traci temperaturę i ciśnienie nie ulegając krystalizacji krzepnie, stając się skałą magmową wylewną.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.
Stupnicka E., 1997. Geologia regionalna Polski. Wyd. Uniw. Warsz. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt