Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

mapa hydrogeologiczna

(inżynieria leśna, hydrologia), kartograficzne odwzorowanie warunków występowania, rozprzestrzeniania, dynamiki, właściwości fizykochemicznych, jakości i ilości wód podziemnych. Najprostszą mapą hydrogeologiczną jest rysunek hydroizohips, hydroizobat lub innych hydroizolinii. Oprócz oznaczeń liniowych, do których należą też linie graniczne, posługujemy się różnego rodzaju oznaczeniami punktowymi, cyframi i literami oraz szrafurą i barwami. Wyróżniamy mapy hydrogeologiczne dynamiki, zasobów, chemizmu, waloryzacji wód podziemnych, zagrożenia i ochrony, np. wrażliwości na zanieczyszczenie. Uzupełnienie map hydrogeologicznych stanowią profile hydrogeologiczne i przekroje hydrogeologiczne oraz zestawienia i tabele. Mapy hydrogeologiczne opracowuje się w różnych skalach w nawiązaniu do map geologicznych (przeglądowa w skali mniejszej od 1:50 000 i szczegółowa w tej skali i większej). Poczynając od skal 1:5000 i dokładniejszych mówi się o planach hydrogeologicznych.ang. hydrogeological map
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt