Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

mapa siedliskowa

(urządzanie lasu), mapa przeglądowa siedlisk sporządzana jest w zakresie określonym podczas obrad KZP i sprecyzowanym w SIWZ jako mapę przeglądową siedlisk leśnych z uzupełnieniem tytułu mapy zapisem:
1) „– typów siedliskowych lasu” (obligatoryjnie);
2) „– zbiorowisk roślinnych” (fakultatywnie na podstawie wymagań SIWZ według danych inwentaryzacji fitosocjologicznej);
3) „– siedlisk przyrodniczych” (fakultatywnie na podstawie wymagań SIWZ według danych uzyskanych dla obszarów PLH i PLC od organów właściwych do spraw środowiska, zweryfikowanych wynikami prac siedliskowych i taksacji lasu).
Ewentualne inne mapy siedliskowe (np. stanowiące na obszarach Natura 2000 kompilacje danych i informacji), nie są regulowane w instrukcji urządzania lasu, dlatego ewentualne zlecenie ich sporządzenia wymaga od zlecającego jednoczesnego sprecyzowania szczegółowych wymagań technicznych dodatkowego opracowania.
Na mapie przeglądowej siedlisk leśnych uzupełnionej w tytule mapy zapisem „– typów siedliskowych lasu” wymagane jest również oznaczenie granic glebowych powierzchni wzorcowych (GPW).
Kolory i sposoby oznaczeń określone są w „Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych”, stanowiącej część trzecią „Instrukcji urządzania lasu”.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 71

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

mapa siedliskowa

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt