Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

mapa sytuacyjna zasięgu terytorialnego nadleśnictwa

(urządzanie lasu), mapa sytuacyjna obszaru w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa sporządzana dla całego nadleśnictwa, w skali 1 : 50 000 lub 1 : 100 000, stanowiąc samodzielny załącznik do planu urządzenia lasu w celu wizualizacji informacji przestrzennych, istotnych dla gospodarki leśnej oraz ważnych w zarządzaniu nadleśnictwem. Zawiera ona następujące składniki:
1) granice gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe;
2) podział powierzchniowy i numeracje oddziałów;
3) siedziby: RDLP, nadleśnictw i leśnictw, oraz zakładów Lasów Państwowych;
4) dostrzegalnie przeciwpożarowe;
5) granice nadleśnictw, obrębów leśnych i leśnictw oraz ich nazwy lub numery,
a także znane nazwy dużych kompleksów leśnych;
6) granice zasięgu terytorialnego nadleśnictwa;
7) podział przyrodniczoleśny;
8) granice parków narodowych;
9) lasy innych własności;
10) granice województw, powiatów i gmin, a w obiektach przylegających do granicy państwowej – granice państwa;
11) kontury miejscowości wraz z ich nazwami;
12) koleje, ważne rurociągi;
13) jeziora, zbiorniki wodne oraz rzeki i inne cieki z podaniem ich znanych nazw oraz kierunków odpływu;
14) sieć dróg ważnych dla komunikacji publicznej i gospodarki leśnej wraz z określeniem, dokąd prowadzą poza granicami zasięgu terytorialnego nadleśnictwa;
15) inne informacje ważne dla gospodarki leśnej, ustalone podczas KZP.
Kolory i sposoby oznaczeń określone są w „Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych”, stanowiącej część trzecią „Instrukcji urządzania lasu”.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 72

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

mapa sytuacyjna zasięgu terytorialnego nadleśnictwa

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt