Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

mapy przeglądowe

(urządzanie lasu), mapy sporządzane zwykle w skali 1 : 25000 (rzadziej 1 : 20000), służące do wizualizacji przestrzennej informacji o siedliskach leśnych, drzewostanach, obszarach chronionych oraz funkcjach lasu itp. na tle oddziałów leśnych i pododdziałów, z uwzględnieniem ważniejszych szczegółów sytuacji wewnętrznej (dróg utwardzonych, cieków podstawowych itp.) w obrębie leśnym, w powiązaniu z istotnymi szczegółami topograficznymi sytuacji zewnętrznej.
Podkład (matryca, wzorzec) mapy przeglądowej, będący podstawą do wykonania tematycznych map przeglądowych, wykonywany jest zgodnie z „Instrukcją techniczną sporządzania i wydruku map leśnych”, stanowiącą część trzecią „Instrukcji urządzania lasu”.
Na podkładzie mapy przeglądowej zamieszcza się m. in.:
1) podział na oddziały leśne i pododdziały wraz z ich opisem,
2) ważniejsze szczegóły sytuacji wewnętrznej,
3) użytki rolne,
4) granice rezerwatów przyrody,
5) siedziby nadleśnictwa i leśnictw,
6) szczegóły sytuacyjne w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa,
7) przyjęte napisy informacyjne (nazwa mapy, skala, powierzchnia, itp.) oraz legendę.
Pożądane jest sporządzanie map przeglądowych według obrębów leśnych, w skali 1 : 25 000, z rzeczywistym usytuowaniem kompleksów leśnych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. Dopuszcza się wykonywanie map przeglądowych ze względnym usytuowaniem kompleksów leśnych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa lub w innych skalach (np. mapy sytuacyjno-przeglądowe obszarów chronionych i funkcji lasu lub ochrony przeciwpożarowej albo zagospodarowania łowieckiego są niekiedy czytelniejsze dla całego nadleśnictwa w skali 1 : 50 000).
Kolory i sposoby oznaczeń określone są w „Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych”, stanowiącej część trzecią „Instrukcji urządzania lasu”.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 69

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

mapy przeglądowe

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt