Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Maszyna wytrzymałościowa

Urządzenie służące do badania wytrzymałości na ściskanie próbek gruntów i kruszyw drogowych np. związanych różnymi spoiwami (cementem, wapnem itp.) lub wytrzymałości na zginanie i zrywanie np. drutu stosowanego do grodzeń powierzchni leśnych.  

Publikacje powiązane tematycznie

Garbalińska H., Marciniak B. (2017): Ocena wytrzymałości na ściskanie betonów różnego rodzaju wyznaczanej na próbkach prostopadłościennych. Budownictwo 23; DOI: 10.17512/znb.2017.1.08
PN-EN 12390-1: 2013-03, Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badań i form.
PN-EN 12504-1: 2011, Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Próbki rdzeniowe. Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.
PN-EN 12390-2: 2011, Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
PN-EN 12390-3: 2011/AC: 2012, Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
PN-EN 12390-5: 2011, Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań. Jamroży Z., Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

 

Autor: Andrzej Czerniak

Zdjęcia

Maszyna wytrzymałościowa

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-04-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt