Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

materiał elitarny

(hodowla lasu, nasiennictwo), za materiał elitarny uważane są: - źródło nasion - drzewa na obszarze, z którego zbierane są nasiona;- drzewostan - określona populacja drzew posiadająca wystarczajacą jednorodność składu;- plantacja nasienna - plantacja wyselekcjonowanych klonów lub rodzin, która jest izolowana lub zagospodarowana w taki sposób, aby uniknąć zapylania ze źródeł zewnętrznych i prowadzona w taki sposób, aby uzyskiwać częste, obfite i łatwe do zebrania zbiory nasion;- drzewa mateczne - drzewa wykorzystywane do uzyskiwania potomstwa poprzez kontrolowane lub swobodne zapylanie jednego ze zidentyfikowanych osobników rodzicielskich wykorzystywanego jako osobnik żeński pyłkiem jednego osobnika rodzicielskiego lub wielu zidentyfikowanych lub niezidentyfikowanych osobników rodzicielskich;- klon - grupa osobników pochodzących pierwotnie z jednego osobnika uzyskanych poprzez rozmnażanie wegetatywne, na przykład przez zrzezy, mikropropagacje, zrazy, odkłady, lub podziały;- mieszanka klonów - mieszanka zidentyfikowanych klonów w określonych proporcjach.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Dyrektywa Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt