Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

materiały uzupełniające do planu urządzania lasu

(urządzanie lasu), materiałami uzupełniającymi inwentaryzację lasu, niezbędnymi do opracowania planu urządzenia lasu, są zebrane w dowolnej formie informacje obrazujące:1) położenie nadleśnictwa (geograficzne, przyrodniczoleśne i administracyjne),2) historię lasów i gospodarki leśnej,3) przyrodnicze warunki gospodarki leśnej,4) strategiczne kierunki zagospodarowania regionu (w tym plany zagospodarowania przestrzennego),5) ekonomiczne warunki gospodarki leśnej,6) gospodarkę ubiegłego okresu,7) zasięg terytorialny nadleśnictwa (w opisie ogólnym zamieszcza się kopię odpowiedniego zarządzenia),8) formalne podstawy uznania lasów za ochronne (w opisie ogólnym zamieszcza się kopię właściwej decyzji).Pozyskanie danych do:1) sporządzenia programu ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000,2) opracowania zadań kierunkowych ochrony lasu oraz ochrony przeciwpożarowej,3) wskazania potrzeb z zakresu zagospodarowania rekreacyjnego,4) wskazania zadań kierunkowych z zakresu zagospodarowania łowieckiego,5) wskazania potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej nadleśnictwa.Podstawowe materiały źródłowe do uzupełnienia danych inwentaryzacyjnych:1) opis taksacyjny zaktualizowany w SILP-LAS;2) poprzednio opracowane plany urządzenia lasu oraz inne materiały archiwalne;3) sprawozdania roczne nadleśnictw;4) dane dotyczące waloryzacji przyrodniczej obszaru nadleśnictwa oraz dotychczasowy program ochrony przyrody;5) materiały będące w posiadaniu właściwych urzędów administracyjnych, szczególnie służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska;6) literaturę (monografie, przewodniki itp.) dotyczącą obszaru nadleśnictwa;7) plany ochrony lub plany zadań ochronnych, w tym plany ochrony rezerwatów oraz parków krajobrazowych;8) wytyczne dotyczące obiektów specjalnych, w tym leśnych kompleksów promocyjnych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 75

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt