Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mazursko-Podlaska (II) kraina przyrodniczo-leśna

(siedliskoznawstwo leśne), jedna z ośmiu wyróżnianych w regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski. W "Regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski 2010" jest to obszar o pow. 27660 km2 obejmujący północną-wschodnią część kraju (Mazury, Suwalszczyzna, płn. Podlasie); w większości tereny, które były w zasięgu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły. Obejmuje obszary północnego zasięgu występowania świerka. W roku 2010 pow. ogólna lasów w krainie wynosiła około 9330 km2, a lesistość 33,7%. Tereny w zarządzie Lasów Państwowych stanowiły ok. 82% ogólnej pow. leśnej Polski. Wyróżniono w niej 16 mezoregionów przyrodniczo-leśnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa. Przygotował R. Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A., 1990: Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Mazursko-Podlaska (II) kraina przyrodniczo-leśna

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt