Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

mechanika gruntów

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), S. Pisarczyk (2001) określa mechanikę gruntów: jest to nauka o fizycznych i mechanicznych właściwościach gruntów oraz zmianach, jakim podlega ośrodek gruntowy wskutek zmiany warunków obciążenia lub wpływów zewnętrznych. A. Szymański (2007): mechanika gruntów obejmuje  teoretyczne podstawy zjawisk, które występują w gruncie stanowiącym podłoże budowli, ośrodek, w którym wykonywane są roboty inżynierskie oraz materiał, z którego wznoszone są budowle ziemne. Stanowi więc teoretyczną część geotechniki, dziedziny działalności inżynierskiej obejmującej roboty ziemne, fundamentowanie, budowle i konstrukcje ziemne oraz wzmacnianie i uszczelnianie podłoża.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
A. Szymański. 2007. Mechanika gruntów. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. S. Pisarczyk. 2001. Mechanika gruntów. PWN Warszawa.

Powiązane hasła

geotechnika

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt