Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

metadane przestrzenne

(geomatyka), dane o danych. Informacje opisujące zbiory danych przestrzennych i usługi dotyczące tych danych, umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie. Zdefiniowane są normami ISO: 19115 – Informacja geograficzna – metadane (definiująca model opisu informacji geograficznej, czyli określająca elementy metadanych, terminologię, definicje i procedury rozbudowy metadanych), 19139 – Informacja geograficzna – metadane – schemat XML (zawierająca technologiczny opis tworzenia schematów w języku XML). Dyrektywa INSPIRE wymaga od państw członkowskich UE utworzenia metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych w określonym zakresie tematycznym. Główny Urząd Geodezji i Kartografii opracował krajowy profil metadanych dotyczących geoinformacji na potrzeby polskiej infrastruktury informacji przestrzennej. Wraz z profilem zostały przygotowane wytyczne techniczne wdrażania krajowego profilu metadanych w zakresie danych geodezyjnych i kartograficznych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

„Słownik geomatyczny” zawarty w publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych – Część II. Poradnik praktyczny”, CILP, Warszawa 2013 r.

Powiązane hasła

daneatlas

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt