Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

metamorfoza

(gr. meta - po, morphe - kształt) przeobrażenie. Etap rozwoju osobniczego płazów, związany z przekształceniem (przeobrażeniem) form larwalnych w postaci zbliżone do dorosłych, ale jeszcze niedojrzałe płciowo. Proces całkowitych zmian w budowie wewnętrznej i zewnętrznej organizmu  pod wpływem działania hormonów traczycy.  Etapy zmian: wykształcenie kończyn z fałdów skóry, zanik skrzeli i szczelin skrzelowych, rozwój szkieletu kostnego,  skrócenie przewodu pokarmowego, wyodrębnienie się żołądka i różnicowanie dalszych odcinków jelita, poszerzenie otworu gębowego, rozwój języka, wykształcenie powiek i błon bębenkowych, zmiana kształtu soczewki ocznej, kondensacja tkanek, usunięcie części wody z organizmu i tym samym zmniejszenie masy ciała, u płazów bezogonowych również resorpcja i zanik ogona. Proces zmian poprzedza zmniejszona ruchliwość larw i ograniczenie intensywnosci żerowania.  W czasie metamorfozy larwy nie pobierają pokarmu, korzystają z subtancji pokarmowych zgromadznych w ciele tłuszczowym. Tempo zmian zależy od temperatury wody: metamorfoza nie zachodzi w temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: dr hab. Elzbieta Jancewicz

Klimaszewski K. 2013. Płazy i gady. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Juszczyk W. 1974. Płazy i gady krajowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 

Powiązane hasła

przeobrażenie

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt