Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

metapopulacja

(botanika, ekologia i geografia roślin),grupa populacji lokalnych zajmujących osobne obszary, ale połączonych ze sobą dzięki migracji osobników między nimi. Istotą utrzymywania się metapopulacji jest kompensowanie wymierania populacji lokalnych przez powstawanie nowych, na drodze kolonizacji nowych siedlisk. Przyjmuje się, że aby istniała rzeczywista metapopulacja muszą być spełnione następujące warunki: 1) odpowiednie do życia siedlisko powinno być podzielone na nieciągłe płaty, 2) nawet dla najliczniejszych populacji lokalnych istnieje znaczne ryzyko wyginięcia, 3) lokalne siedliska są izolowane tylko w takim stopniu, że możliwa jest ich rekolonizacja, 4) dynamika lokalnych populacji nie może być całkowicie zsynchronizowana.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Pullin A.S.,2004.Biologiczne podstawy ochrony przyrody.Wyd.Nauk.PWN Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt