Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

metoda Lehmanna

(ergonomia w leśnictwie), szczególnym sposobem szacowania wielkości wydatku energetycznego na stanowiskach pracy metodą chronometrażowo - tabelaryczną jest metoda Lehmanna. W metodzie tej uwzględniona jest pozycja ciała i rodzaj grup mięśniowych zaangażowanych przy wykonywaniu pracy. Metoda Lehmanna jest dwuetapowa. W etapie pierwszym dokonuje się oceny pozycji podczas pracy i stosując tabelę, szacuje się wydatek energetyczny wynikający z utrzymania tej pozycji. W etapie drugim ocenia się, na podstawie analizy czynności roboczych, główne grupy mięśni wykonujących te czynności. Stosując drugą tabelę szacuje się wydatek energetyczny związany z wykonywaną czynnością. Koszt energetyczny jest sumą wyników uzyskanych w obu omówionych etapach.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Koradecka, 1997. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. T1. prac. zbiorowa, CIOP W-wa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt