Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

metoda oceny żywotności drzew na podstawie dynamiki zmian szerokości przyrostów rocznych

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), w metodzie oceny żywotności drzew na podstawie dynamiki zmian szerokości przyrostów rocznych (przyrostowej) wykorzystuje się występujące w drzewach zmiany powierzchni przekroju pierśnicowego. Reakcja drzew na niekorzystne warunki środowiskowe (zmniejszone przyrosty) jest szybko widoczna, ponieważ przede wszystkim tworzone są przez drzewo organy potrzebne do przyjmowania substancji ze środowiska (aparat asymilacyjny), a dopiero później zasoby asymilowanego węgla stają się dostępne i mogą służyć do budowy drewna pnia. Stąd metoda oceny dynamiki zmian szerokości przyrostów rocznych znajduje zastosowanie na etapie analiz stanu drzew wchodzących w niekorzystne reakcje środowiskowe. Żywotność w metodzie przyrostowej określa się w czterech klasach, których granice ustalono w oparciu o kąt nachylenia prostej wyznaczającej trend przyrostowy. Metoda przyrostowa, w której ocena wynika z analizy trendu przyrostowego ostatniego okresu życia drzewa, może być stosowana jako porównawcza dla łatwych i szybkich w stosowaniu metod wizualnych. Jest metodą w pewnym stopniu pomiarową, a jej względność wynika z arbitralnie dobieranych długości okresów życia drzewa, dla których konstruowane są trendy przyrostowe. Przyrosty są mierzone na próbkach pobieranych świdrem przyrostowym Presslera. Zaleca się wykonywanie pomiarów na dwóch wywiertach z każdego drzewa, ze względu na potrzebę wyeliminowania zmienności wynikającej z występowania słojów brakujących i częściowych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G., Guz M. 2012. Dynamika zmian szerokości przyrostów rocznych jako miara żywotności drzew w zadrzewieniach parkowych i zieleni miejskiej. Forestry Letters. ISSN 0079-4708. T. 103. 47–56.

Publikacje powiązane tematycznie

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.
Szewczyk G. 2008. Ekspertyza dendrologiczna zadrzewienia w zakresie: oceny żywotności, oceny stanu zdrowotnego drzew, oceny możliwości wykonywania dalszej pielęgnacji wraz z podaniem szacunkowego zakresu cięć oraz sugerowanej częstotliwości. Maszynopis. KULiD UR, Kraków.
Szewczyk G. 2009. Ekspertyza dendrologiczna klonu jesionolistnego (Acer negundo L.) w zakresie: oceny żywotności, oceny stanu zdrowotnego, oceny możliwości wykonywania dalszej pielęgnacji wraz z podaniem szacunkowego zakresu cięć. Maszynopis. KULiD UR, Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

metoda oceny żywotności drzew na podstawie dynamiki zmian szerokości przyrostów rocznych

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt