Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

metoda Roloffa oceny żywotności drzew

Opis
Zdjęcia
Zgłoś uwagę

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), w metodzie Roloffa żywotność drzewa ocenia się na podstawie cech korony w jej części brzegowej. Metodą tą ocenia się żywotność drzew liściastych ulistnionych i nieulistnionych. W ocenie stosuje się czterostopniową skalę, w której wyróżniono stopnie żywotności:
- zerowy – eksploracji, czyli niezakłóconego wzrostu i dynamicznego rozwoju;
- pierwszy – degeneracji, czyli spowolnienia wzrostu, obniżonej dynamiki i zachwianej witalności;
- drugi – stagnacji, czyli zahamowanego lub bardzo spowolnionego wzrostu i wyraźnie obniżonej witalności;
- trzeci – rezygnacji, czyli całkowicie zahamowanego wzrostu i silnie obniżonej witalności oraz zamierania.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Białobok S. 1991. Nasze drzewa leśne. Monografie popularnonaukowe. Lipy. Polska Akademia Nauk, Instytut Dendrologii, Poznań.

Publikacje powiązane tematycznie

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.
Szewczyk G., Guz M. 2012. Dynamika zmian szerokości przyrostów rocznych jako miara żywotności drzew w zadrzewieniach parkowych i zieleni miejskiej. Forestry Letters. ISSN 0079-4708. T. 103. 47–56.

metoda Roloffa oceny żywotności drzew
metoda Roloffa oceny żywotności drzew
metoda Roloffa oceny żywotności drzew
metoda Roloffa oceny żywotności drzew

Zgłoś uwagę do hasła

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt