Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

metoda VTA oceny żywotności drzew

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), wizualna ocena żywotności VTA (Visual Tree Assessment) polega na ocenie wybranych cech budowy morfologicznej drzewa, klasyfikacji zmian oraz nieprawidłowości we wzroście i wyglądzie zewnętrznym drzew jako symptomów chorobowych lub oznak ujemnego oddziaływania różnych czynników na stan zdrowotny drzew. Ocenie podlegają: aparat asymilacyjny (widoczne ubytki, zniekształcenia itp.), przerzedzenia korony, ubytki powierzchniowe i wgłębne pnia i konarów. Ocenę przeprowadza się wizualnie, poprzez porównanie wyglądu wybranych cech drzewa z zestawem grafów. W ocenie stosuje się skalę czterostopniową, w której stopień zerowy opisuje drzewo zdrowe, natomiast trzeci odpowiada drzewu obumierającemu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Joos K.A. 1997. Visuelle Baumansprache. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Fortbildungskurs 15 baum-und Holzexpertisen Holzwissenschaften, Forstschutz und Dendrologie.

Publikacje powiązane tematycznie

Siewniak M., Kusche D. 2002. Baumpflege heute. Patzer-Verlag, Berlin – Hannover.
Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Zdjęcia

metoda VTA oceny żywotności drzew
metoda VTA oceny żywotności drzew

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt