Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

metody oczyszczania ścieków

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), wyróżnia się metody oczyszczania ścieków: mechaniczną, biologiczną, mechaniczno-biologiczną, chemiczną. W metodzie mechanicznej oczyszczenie ścieków następuje poprzez oddzielenie zanieczyszczeń stałych, wykorzystuje się w filtrach gruntowych (piaskowych) oraz osadniku gnilnym.  Głównym czynnikiem powodującym oczyszczenie „szarej wody” w metodzie biologicznej są mikroorganizmy, które odżywiając się zanieczyszczeniami, rozkładają je na proste związki organiczne i nieorganiczne, a proces rozkładu zachodzi w warunkach tlenowych w komorach osadu czynnego zwanych złożami lub błonami biologicznymi. Oczyszczalnie ścieków oparte na metodzie mechaniczno-biologicznej wykorzystuje zdolności filtracyjne gruntu oraz działalność bakterii glebowych lub roślin. Najczęściej spotykanymi rozwiązaniami tego typu są: drenaże rozsączające, filtry gruntowo-korzeniowe, pryzmy  (złoża) filtracyjne. Metoda chemiczna głównie stosowana do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, w których występują związki nie rokładalne biologicznie, przez wywołanie procesów chemicznych i fizykochemicznych (np. neutralizacja, utlenianie, redukcja chromu i fosforu, wymiana jonowa).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt