Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

metody określania gęstości drewna

(nauka o surowcu drzewnym), w praktyce laboratoryjnej wyróżnia się dwie grupy metod pomiaru gęstości drewna, różniące się sposobem oznaczania objętości próbki. Najczęściej stosowaną metodę stereometryczną, zalecaną przez Polskie Normy PN-77/D-4101 oraz metody wypornościowe, polegające na oznaczeniu objętości wypartej cieczy przez próbkę drewna całkowicie w niej zanurzoną (metody immersyjne) lub na oznaczaniu gęstości drewna przez częściowe zanurzenie próbek w cieczy z wykorzystaniem zdolności do pływania wynikającej z różnicy gęstości cieczy i drewna (metody flotacyjne).   
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Kokociński W. 2004. Drewno pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych. Prodruk, Poznań

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt