Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Gorców

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VIII.12) w granicach karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 563 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 60%. Dominują krajobrazy średniogórskie erozyjne regla dolnego. Znacznie rzadziej spotyka się krajobrazy krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy, a wyjątkowo – zalewowych den dolin – akumulacyjne. Najwyższym wzniesieniem jest Turbacz (1311 m n.p.m.). Od niego odchodzą rozgałęzienia; najdłuższym i jednocześnie najwyższym jest ramię wschodnie ze szczytami Jaworzyną (1288 m n.p.m.) i Gorc (1229 m n.p.m.). Dominują utwory z okresu paleogenu: piaskowce, łupki, zlepieńce, margle oraz piaskowce z cienkoławicowymi mułowcami i iłowcami. Z tego okresu są także piaskowce, łupki, iłowce i rogowce znajdujące się w widłach rzek Raby i Mszanki (na południe od Mszany Górnej). W części środkowej mezoregionu, obejmującej najwyższe wzniesienia, występuje, ciągnący się od wschodu na zachód, pas piaskowców, mułowców i iłowców z okresu kredy-paleogenu. Prawie wyłącznym krajobrazem roślinnym jest krajobraz reglowych buczyn górskich.
Lesistość jest bardzo duża i wynosi 52%. Lasy tworzą rozległe kompleksy; zajmują około 295 km2, z czego tylko 15% jest w zarządzie RDLP w Krakowie (nadleśnictwa: Nowy Targ – cz. płn.-wsch., Limanowa – cz. płd., Stary Sącz – cz. płd.-zach., i Krościenko – cz. płn. ). W Lasach Państwowych dominują siedliska LG - 75% i LMG - 23%. Gatunkami panującymi w drzewostanach są buk, który zajmuje 36% pow., jodła - 33% i świerk - 30%. Średni wiek drzewostanów wynosi 75 lat, a miąższość na 1/ha 239 m3. Lasy ochronne zajmują 100% pow. W granicach mezoregionu znajduje się Gorczański Park Narodowy o pow. 7029 ha, w tym 6604 ha (94%) lasów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Gorców

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt