Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Górnej Ropy

Opis
Zdjęcia
Mapy
Zgłoś uwagę

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VIII.15) w granicach karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 1313 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 62%. Dominują krajobrazy naturalne krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy. Nieduże powierzchnie są zajęte przez krajobrazy średniogórskie erozyjne regla dolnego oraz zalewowych den dolin – akumulacyjne. Mezoregion obejmuje zachodnią część Beskidu Niskiego, z charakterystycznymi kopulastymi grzbietami i najwyższym szczytem – Lackowa, osiągającym 999 m n.p.m. Zdecydowanie dominują utwory geologiczne z okresu paleogenu o składzie piaskowców z cienkoławicowymi mułowcami i iłowcami lub piaskowców, łupków, zlepieńców, margli, a w południowo-zachodniej części także piaskowców, łupków, iłowców i rogowców. Miejscami, głównie w części środkowej i północnej, występują (ułożone pasami o kierunku północny-zachód – południowy-wschód) piaskowce, mułowce i iłowce z okresu kredy-paleogenu. Głównym krajobrazem roślinnym są reglowe buczyny; sporadycznie spotykane są też grądy i buczyny górskie.
Lesistość wynosi 58%. Lasy tworzą rozległe kompleksy. Zajmują około 766 km2, z czego 55% jest w zarządzie RDLP w Krakowie (nadleśnictwa: Stary Sącz – cz. płd.-wsch., Nawojowa – cz. centralna, Gorlice – bez cz. płn., i Łosie) oraz RDLP w Krośnie (Nadleśnictwo Dukla – cz. płd.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LG - 96%. Gatunkami panującymi w drzewostanach są: jodła 32%, buk 31% oraz sosna 24%. Średni wiek drzewostanów wynosi 83 lata, a miąższość na 1/ha 272 m3. Lasy ochronne zajmują prawie 100% pow. W granicach mezoregionu znajduje się Magurski Park Narodowy o pow. 19438 ha, w tym 18572 ha (95%) lasów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

kapliczka w Zyndranowej
Bądki
Nadleśnictwo Dukla, pień jawora

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Mezoregion przyrodniczo-leśny Górnej Ropy

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt