Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pienin

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VIII.13) w granicach karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 130 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 41%. Dominują krajobrazy węglanowe i gipsowe erozyjne zwartych masywów ze skałami. Nieco mniej jest powierzchni z krajobrazami zalewowych den dolin akumulacyjnych. Pasmo Pienin wznosi się do 1052 m n.p.m. (Wysokie Skałki), przecięte jest przełomem Dunajca, płynącego w krętym jarze o pionowych, miejscami 500-metrowych ścianach. Zbudowane jest z odpornych na wietrzenie wapieni, które tworzą grzbiety z licznymi formami skalnymi. Zdecydowanie dominującymi utworami są wapienie, margle, mułowce, rogowce, radiolaryty, zlepieńce i piaskowce Pienin z okresu jury-kredy-paleogenu. W części północnej, między miejscowościami Krościenko i Kluszkowice (w strefie graniczącej z Beskidami), jest niewielka powierzchnia piaskowców, mułowców i iłowców z okresu kredy-paleogenu; w części zachodniej, w okolicach miejscowości Krempachy, występują lessy piaszczyste i pyły lessopodobne, a w części południowej – od Niedzicy w kierunku Białki Tatrzańskiej – ciągną się łupki, mułowce i piaskowce fliszu podhalańskiego, z okresu paleogenu. Głównym krajobrazem roślinnym są reglowe buczyny górskie.
Lesistość jest duża i wynosi 36%. Lasy tworzą średnie kompleksy i zajmują około 47 km2, z czego 28% jest w zarządzie RDLP w Krakowie (centralna część Nadleśnictwa Krościenko). W Lasach Państwowych dominują siedliska LG - 91%. Gatunkami panującymi w drzewostanach są świerk 67% pow. oraz rzadziej buk - 11%, i jodła - 10%. Średni wiek drzewostanów wynosi 70 lat, a miąższość na 1/ha 144 m3. Lasy ochronne zajmują 90% pow. W granicach mezoregionu znajduje się Pieniński Park Narodowy o pow. 2272 ha, w tym 1701 ha (72%) lasów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pienin
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pienin

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt