Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Podgórza Rzeszowskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VI.34) w granicach małpolskiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 963 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 2,5%. Przeważają krajobrazy naturalne wyżyn i niskich gór lessowe eoliczne wysoczyzn słabo rozciętych. Znacznie mniej występuje krajobrazów zalewowych den dolin – akumulacyjnych. Pogórze Rzeszowskie osiąga wysokości 240–280 m n.p.m. Pod względem geologicznym prawie w całości utworzone jest z lessów. Holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły występują w dolinie Sanu, Wisłoka oraz mniejszych rzek, a także w zagłębieniach terenu. Krajobraz roślinny jest dość jednolity – grądowy w wariancie z udziałem borów mieszanych w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-wiązowych. Małe obszary krajobrazu grądowego w wariancie typowym są w części zachodniej mezoregionu, a łęgów jesionowo-wiązowych – nad Sanem.
Lesistość jest bardzo mała i wynosi 2%. Lasy tworzą średnie i małe kompleksy; zajmują około 23 km2, z czego 83% jest w zarządzie RDLP Krosno (nadleśnictwa: Głogów – cz. płd., Strzyżów – cz. płn., Leżajsk – cz. płd., Kańczuga – cz. płn., Radymno – cz. płd.-zach., Krasiczyn – cz. płn.). W Lasach Państwowych dominują siedliska Lwyż 92%, Gatunkami panującymi w drzewostanach są dąb, który zajmuje 30%, sosna 20% i buk 12%. Średni wiek drzewostanów wynosi 70 lat, a miąższość na 1/ha 204 m3. Lasy ochronne zajmują 46% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Podgórza Rzeszowskiego

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt