Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Brodnickiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (I.25) w granicach Bałtyckiej krainy przyrodniczo-leśnej, w którego granicach znajduje się teren sandrowy pojezierzy, porozcinany rynnami subglacjalnymi, z najdłuższym w kraju jeziorem – Jeziorak. Powierzchnia mezoregionu wynosi 1316 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 49%. Występują krajobrazy naturalne fluwioglacjalne równinne i faliste, rzadziej glacjalne pagórkowate, równinne i faliste. Dominującymi utworami geologicznymi są plejstoceńskie piaski i żwiry sandrowe zlodowacenia północnopolskiego (głównie pokryte lasem). Znacznie mniej jest glin zwałowych, piasków i żwirów lodowcowych, z wysepkami piasków i mułków kemów. W okolicach jezior znajdują się niewielkie powierzchnie holoceńskich piasków, żwirów, mad rzecznych, torfów i namułów. Występują krajobrazy roślinne grądów i buczyn pomorskich w odmianie pomorskiej oraz borów, borów mieszanych i grądów, a także borów mieszanych i grądów w odmianie pomorskiej. Lesistość mezoregionu jest duża - 46%. Na terenie mezoregionu lasy tworzą małe i duże kompleksy – największe z nich znajdują się na północ od Iławy. Lasy zajmują około 609 km2, z czego 93% jest w zarządzie RDLP w Olsztynie (nadleśnictwa: Susz – cz. centralna, Miłomłyn – cz. centralna, Iława – cz. płn.) oraz RDLP w Toruniu (nadleśnictwa: Jamy – cz. wsch., i Brodnica – cz. płn.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMśw - 44% i BMśw - 28% pow. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 75% pow. Średni wiek drzewostanów wynosi 69 lat, a miąższość na 1/ha 301 m3. Lasy ochronne zajmują 22% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

Jezioro Jeziorak, najdłuższe w Polsce
sosna w rezerwacie Sosny Taborskie
sosna taborska w rezerwacie została wyparta przez buka

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Brodnickiego

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt