Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Bytowskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (I.14) w granicach Bałtyckiej krainy przyrodniczo-leśnej. Powierzchnia mezoregionu wynosi 1968 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 47%. Dominują krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate i wzgórzowe oraz mniej liczne fluwioglacjalne równinne i faliste. Obszar mezoregionu obejmuje pas między Bobolicami a terenami na północny wschód od Bytowa. Wyznaczają go ciągi równoleżnikowych moren czołowych, z kulminacją do 240 m n.p.m. (na południowy zachód od Bytowa – Siemierzycka Góra i na południowy zachód od Miastka – Góry Szybskie). Pod względem geologicznym dominują plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego. Wśród nich są niewielkie powierzchnie zajęte przez żwiry, piaski, głazy i gliny moren czołowych oraz (głównie koło Bytowa) piaski i mułki kemów. Piaski i żwiry sandrowe, stanowiące ok. 20% obszaru, występują w formie jęzorów, które są przedłużeniem sandru Wysoczyzny Polanowskiej na południe. Przeważają krajobrazy roślinne buczyn i ubogich dąbrów w odmianie pomorskiej oraz mniej licznie krajobrazy śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie pomorskiej. Lesistość mezoregionu wynosi 43%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy, a największe z nich znajdują się w części jego centralnej; zajmują około 846 km2, z czego 90% jest w zarządzie RDLP w Szczecinku (nadleśnictwa: Tychowo – cz. płd.-wsch., Szczecinek – cz. płn.-zach., Bobolice – bez cz. płn., Polanów – cz. płd., Miastko – bez cz. płd., Dretyń – bez cz. płn., Trzebielino – cz. płd., Osusznica – cz. płn., i Bytów – cz. centralna) oraz RDLP w Gdańsku (nadleśnictwa: Lipusz – cz. płn., Kartuzy – cz. płn.-zach., i Cewice cz. płd.). W Lasach Państwowych dominują siedliska Lśw -,29%, LMśw - 28% i BMśw - 26%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 54% pow. i buk - 18%. Średni wiek drzewostanów wynosi 60 lat, a miąższość na 1/ha 212 m3. Lasy ochronne zajmują 16% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

bór mieszany świeży w Nadleśnictwie Miastko
drzewostan na gruntach porolnych w Nadleśnictwie Miastko

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Bytowskiego

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt