Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Opalenicko-Wrzesińskiej

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (III.24) w granicach wielkopolsko-pomorskiej krainy przyrodniczo-leśnej o powierzchni ogólnej 4377 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 16%. Przeważają krajobrazy naturalne glacjalne równinne i faliste, rzadko pagórkowate. Znacznie rzadziej występują krajobrazy fluwioglacjalne równinne i faliste, a bardzo małe powierzchnie zajmują krajobrazy zalewowych den dolin – akumulacyjne, oraz tarasów nadzalewowych – akumulacyjne. Pod względem geologicznym mezoregion stanowi równinę morenową utworzoną z plejstoceńskich glin zwałowych, piasków i żwirów lodowcowych zlodowacenia północnopolskiego, bardzo rzadko w morenach czołowych. We wschodniej części pojawiają się piaski i żwiry sandrowe. Holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły wypełniają doliny rzek, które są głównie w części wschodniej i środkowej mezoregionu. Dominuje krajobraz roślinny grądowy, z dużym udziałem łęgów jesionowo-wiązowych. Wyraźnie zaznacza się także krajobraz borów mieszanych i grądów w odmianie wielkopolsko-kujawskiej, natomiast niedużą powierzchnię zajmuje krajobraz grądowy z udziałem borów mieszanych w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-wiązowych.
Lesistość jest mała i wynosi 14%. Lasy tworzą średnie i małe kompleksy; zajmują około 634 km2, z czego 84% jest w zarządzie RDLP w Poznaniu (nadleśnictwa: Pniewy – cz. płd., Konstantynowo, Łopuchówko – cz. płd., Czerniejewo – bez cz. płn., Gniezno – bez cz. wsch., Jarocin – cz. płn., Babki – bez cz. płd., Kościan – cz. płn., i Grodzisk – cz. wsch.) i RDLP w Zielonej Górze (Nadleśnictwo Wolsztyn – cz. płd.-wsch.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMśw 35%, BMśw 30% i Lśw 14%. Ponadto siedliska LMw i Lw stanowią 9%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 75%, natomiast dąb 11%. Średni wiek drzewostanów wynosi 59 lat, a miąższość na 1/ha 214 m3. Lasy ochronne zajmują 78% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Opalenicko-Wrzesińskiej

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt