Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Żuław Wiślanych

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (I.20) w granicach Bałtyckiej krainy przyrodniczo-leśnej. W jego granicach jest rozległa równina aluwialna delty Wisły, o powierzchni ogólnej 2067 km2, na której lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 1%. Płaski teren mezoregionu poprzecinany jest gęstą siecią kanałów. Nad jeziorem Drużno znajduje się najniżej położony obszar Polski – 1,8 m poniżej poziomu morza. Występują tu krajobrazy naturalne deltowe – akumulacyjne, oraz rzadziej – równin bagiennych – akumulacyjne. Powierzchnię pokrywają holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły z niewielkimi płatami piasków, mułków iłów i gyti jeziornych. Krajobrazem roślinnym tego terenu są łęgi jesionowo-wiązowe. Lesistość mezoregionu jest najniższa w kraju i wynosi 1%. Lasy tworzą bardzo małe kompleksy; zajmują około 19 km2 z czego 89% jest w zarządzie RDLP w Gdańsku (nadleśnictwa: Gdańsk – cz. płd.-wsch., Kolbudy – cz. wsch., Starogard – cz. płn-wsch., Elbląg – bez cz. wsch., i Kwidzyn – cz. płn.-zach.). W Lasach Państwowych dominują siedliska Lł - 46% oraz Ol - 19%. Gatunkiem panującym w drzewostanach najczęściej est olsza, która zajmuje 40% pow., dąb występuje na 17%; a sosna zaledwie na 10%. Średni wiek drzewostanów wynosi 54 lata, a miąższość na 1/ha 209 m3. Lasy ochronne zajmują 51% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

Jezioro Drużno
najniżej położone miejsce w Polsce, okolice jeziora Drużno

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Żuław Wiślanych

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt