Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

miąższość drzewostanu

(urządzanie lasu), oszacowana podczas taksacji grubizna odniesiona do całej powierzchni drzewostanu oraz wyrównana (z zastosowaniem równań regresji) i zaokrąglona do 5 m3. Inwentaryzację zasobów drzewnych w obrębie leśnym przeprowadza się w trzech etapach:1) szacując – w czasie sporządzania opisu taksacyjnego – miąższość na 1 ha (zasobność) w poszczególnych drzewostanach, łącznie dla drzewostanu i według gatunków drzew, z wykorzystaniem powierzchni próbnych relaskopowych;2) przeprowadzając inwentaryzację zasobów miąższości obrębu leśnego statystyczną metodą reprezentacyjną, z zastosowaniem warstw gatunkowo-wiekowych oraz losowego rozdziału prób pomiarowych;3) wyrównując miąższość oszacowaną w drzewostanach (z zastosowaniem równań regresji), do miąższości ustalonej dla klas i podklas wieku, w wyniku pomiaru miąższości – statystyczną metodą reprezentacyjną – w warstwach gatunkowo-wiekowych.Szczegółowy sposób określania miąższości drzewostanu przedstawiony został w § 60 Instrukcji urządzania lasu z 2012 r.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Krzysztof Okła na podstawie Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 42 ust 4; § 48

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt