Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej (International Code od Botanical Nomenclature - ICBN)

(botanika leśna, systematyka roślin), zbiór reguł i zaleceń dotyczących tworzenia nazw naukowych taksonów roślin. Po raz pierwszy został ustanowiony w 1867 roku w Paryżu. Jest poprawiany i zatwierdzany w trakcie kolejnych posiedzeń Sekcji do spraw Nomenklatorycznych odbywających się podczas każdego Międzynarodowego Kongresu Botanicznego. Ostatnie wydanie znowelizowano i zatwierdzono na kongresie w Wiedniu w 2005 roku. Najważniejsze przepisy Kodeksu odnoszą się do następujących zagadnień:Rangi taksonów,Ogólne zasady nadawania nazw taksonów,Typowanie taksonów,Zasada priorytetu  i jej ograniczenia,Nomenklatura taksonów zgodna z ich rangą,Warunki efektywnego opublikowania.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Źródło definicji McNeill J i in. 2006. International Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code). http://ibot.sav.sk/icbn/framest/0001Viennatitle.htm

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt