Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały). Określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Ustalenia planu miejscowego, wraz z innymi przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) - Art. 14-37

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt