Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mieszarka drogowa do dróg leśnych

Samojezdna lub agregowana z ciągnikiem maszyna drogowa umożliwiająca w różnym stopniu rozdrobnienie i wymieszanie materiałów konstrukcji drogowej z dowiezionym kruszywem lub stabilizatorem chemicznym: cementem, wapnem hydratyzowanym, emulsją asfaltową lub innym spoiwem. W efekcie po wyprofilowaniu i zagęszczeniu stanowi nową, nośną podbudowę lub w niektórych przypadkach gotową nawierzchnię z możliwością użytkowania najczęściej już po kilku dniach od rozpoczęcia prac. Metoda ta umożliwia wykorzystać materiały użyte do budowy istniejącej drogi. 

Publikacje powiązane tematycznie

https://puls.edu.pl/ogloszenia/sprawozdanie-z-krajowej-konferencji-naukowo-technicznej-pn-„leśne-budownictwo-drogowe-–

Czerniak A. (2003): Wytrzymałość gruntocementów drogowych po rocznym okresie twardnienia. Acta Scientiarum Polonorum ser. Architectura (Budownictwo) nr 2(2), 45-56.
Czerniak A. (2003): Badania nad przydatnością różnych rodzajów cementów do stabilizacji dróg gruntowych. Inżynieria Rolnicza nr 3, ISSN 1429-7264, Komitet Techniki Rolniczej PAN, Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej 161-173
Czerniak A. (2003): Przydatność cementu drogowo-mostowego do stabilizacji leśnych dróg gruntowych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, Tom 94, Poznań, ISBN 83-7063-380-3; ISSN 0079-4708, 29-37.
Czerniak A. (2003): Wpływ mikrozbrojenia rozproszonego na wytrzymałość na ściskanie cementogruntów stosowanych w leśnym budownictwie drogowym. Monografia: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-331-2, 450-460.
Czerniak A. (2019): Jak oszczędzać tłuczeń. Las Polski 2/2019

Autor: Andrzej Czerniak

Zdjęcia

Mieszarka drogowa do dróg leśnych

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-04-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt