Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

mikromorfologia gleby

(Gleboznawstwo leśne), dziedzina gleboznawstwa zajmująca się badaniami szczegółów → morfologii gleb widocznych pod mikroskopem. Preparat do badań jest wykonany z próbki w układzie naturalnym utrwalony żywicą syntetyczną, zeszlifowany do płytki o grubości ułamka milimetra. Zachowuje on naturalny układ ziaren i przestrzeni między nimi umożliwiając ich szczegółowe pomiary i badania.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Budek A. 2010. Zastosowanie analizy mikromorfologicznej w badaniach gleb i osadów czwartorzędowych. Landform Analysis, Vol. 12: 23-30.

Publikacje powiązane tematycznie

Kowaliński S. (1969). Interdependence between micromorphological and chemical properties in some zonal soils of the Karkonosze Mountains (Poland). Geoderma, 3, 89-115.
Kowaliński S., Weber J. (1988). A micromorphological study of a brown leached soil profile polluted by the copper smelter Legnica (Poland) since 1959. Catena, vol. 15, no. 3/4, 303-317.
Zasoński S., 1979. Właściwości mikromorfologiczne a główne procesy glebotwórcze niektórych wietrzeniowych gleb Pogórza Wielickiego. Rocz. Gleb., 30/2, 163−184.
Zasoński S., 1981. Główne kierunki glebotwórcze na utworach pyłowych Pogórza Wielickiego. Cz. I. Ogólna charakterystyka gleb i niektóre właściwości chemiczne. Rocz. Gleb., 32/2, 115−143.
Zasoński S., 1983. Główne kierunki glebotwórcze na utworach pyłowych Pogórza Wielickiego. Cz. II. Właściwości mikromorfologiczne. Rocz. Gleb., 34/4, 123−16.
Zaleski T., 2000. Pedogenetyczne uwarunkowania właściwości hydrofizycznych gleb płowych wytworzonych z lessów i pyłów lessopodobnych. Rozpr. Dokt., AR w Krakowie.
Budek A. 2010. Zastosowanie analizy mikromorfologicznej w badaniach gleb i osadów czwartorzędowych. Landform Analysis, Vol. 12: 23-30.
Uzarowicz Łukasz 2013: Microscopic and microchemical study of iron sulphide weathering in a chronosequence of technogenic and natural soils. Geoderma 197/198, nr 1, s. 137-150.

Powiązane hasła

plazma glebowa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt