Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

mineralizacja, dekompozycja, destrukcja

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [łac. minerale = kopalnia, minerał], rozkład substancji organicznych na proste związki nieorganiczne zachodzący przy udziale mikroorganizmów (reducentów). Polega na przemianie organicznych połączeń pierwiastków w formy mineralne i może odbywać się zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. Przy udziale tlenu zachodzą procesy utleniania, których końcowymi produktami są np. dwutlenek węgla, azotany, siarczany, fosforany. Bez obecności tlenu zachodzi proces redukcji związków organicznych, a końcowymi produktami są np. amoniak, siarkowodór, metan. Jest jednym z podstawowych procesów obiegu materii, zmniejsza biochemiczną złożoność ekosystemów i regeneruje składniki pokarmowe roślin.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt