Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

minerały allogeniczne skał osadowych klastycznych

(Gleboznawstwo leśne), minerały skał magmowych i innych powstałych poza środowiskiem osadowym, zwłaszcza trudno wietrzejące, które dostały się do środowiska osadowego i weszły w skład skał osadowych klastycznych litych i luźnych. Należy do niech kwarc, powszechnie występujący w takich skałach jak:
→ skały osadowe klastyczne,
psefity,
psamity,
aleuryty 
pelity.
Często w skałach tych występuje także trudno wietrzejący:
muskowit,
ortoklaz,
a rzadko - łatwo wietrzejący → biotyt.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Manecki A.1993. Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Zdjęcia

minerały allogeniczne skał osadowych klastycznych

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt