Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

minerały autogeniczne skał osadowych

(Gleboznawstwo leśne), minerały powstałe w procesach biochemicznych i chemicznych przebiegających w środowisku osadowym. Głównym procesem jest wietrzenie, przez który rozumie się zmiany na powierzchni ziemi, minerałów i skał, pod wpływem niszczącego działania atmosfery, hydrosfery i biosfery. Wyróżnia się:
→ wietrzenie fizyczne,
→ wietrzenie chemiczne 
→ wietrzenie biologiczne.
Do minerałów typowych dla skał osadowych należą:
→ krzemienie,
→ węglany,
→ minerały ilaste,
halit,
sylwin,
→ gips,
→ fosforyt,
piryt,
limonit i inne.
Minerały te w środowisku osadowym tworzą nowe skały osadowe klastyczne i chemiczne. W skład tych skał wchodzą także minerały allogeniczne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Manecki A.1993. Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt