Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

minerały główne skał magmowych

(Gleboznawstwo leśne), minerały główne skał magmowych to grupa minerałów budująca skały magmowe. Powstają w procesie krystalizacji z magmy. Zalicza się do nich
→ kwarc,
ortoklaz,
albit,
anortyt,
muskowit,
biotyt,
amfibole,
→ piroksen,
oliwin.
Podział minerałów magmowych na sialiczne i femiczne, ich twardość, a także podatność na wietrzenie pozwala ocenić przydatność glebotwórczą skał magmowych. Stanowią ważny składnik gleb budując wraz z innymi minerałami wszystkie frakcje granulometryczne gleb. Wietrzejąc, minerały skał magmowych są tworzywem do powstania wielu minerałów skał osadowych. Po rozpadnięciu się skał magmowych na poszczególne mienerały (dezintegracja granularna), stanowią one również minerały allogeniczne skał osadowych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Manecki A.1993. Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Zdjęcia

minerały główne skał magmowych

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt