Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

minimalna wielkość trwałej populacji

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), minimalna liczebność populacji [ang. minimun viable population size, MVP], najmniejsza wielkość populacji, która zapewnia bezpieczny poziom prawdopodobieństwa jej przetrwania w określonym czasie. Wyróżnia się 4 czynniki mogące powodować zanikanie populacji: zmienność demograficzną, utratę różnorodności genetycznej, zmienność środowiska oraz zdarzenia o charakterze katastrof naturalnych. Minimalna wielkość trwałej populacji została obliczona dla niewielu gatunków. Na ogół przeżycie populacji w dłuższym okresie mogą zapewnić liczebności rzędu 1000 i więcej osobników.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt