Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

miodunka

(botanika leśna, rośliny zielne), Pulmonaria – rodzaj z rodziny Boraginaceae (szorstkolistne, ogórecznikowate), liczący 18 gatunków rosnących w Europie i Azji Mniejszej. W Polsce 4 gatunki rodzime, z których 2 często występują w lasach liściastych i są charakterystyczne dla zbiorowisk z rzędu Fagetalia sylvaticae (żyzne i średnio żyzne lasy liściaste – łęgi, grądy, buczyny i żyzne jedliny, zboczowe lasy lipowo-jaworowe). Miodunka ćma (Pulmonaria obscura Dumort.) – wczesnowiosenna bylina o wysokości do 30 cm, z łodygą i liśćmi pokrytymi szczeciniastymi włoskami. Liście odziomkowe, rozwijające się stopniowo i osiągające maksymalne wymiary po kwitnieniu, sercowatojajowate lub jajowatolancetowate. Na pędach kwitnących liście są podłużniejajowate, zbiegające po łodydze. Kwiaty zebrane w dwustronny sierpik (typ kwiatostanu wierzchotkowatego) o lejkowatej, 5-łatkowej koronie, początkowo czerwonej, a następnie purpurowofioletowej i niebieszczejącej. Miodunka plamista (Pulmonaria officinalis L.) wyróżnia się przede wszystkim białoplamistymi liśćmi i jest częstsza w zachodniej części kraju. Ponadto jest uprawiana dla celów leczniczych i niekiedy pojawia się w lasach jako gatunek synantropijny. 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Władysław Danielewicz

Zdjęcia

miodunka (ćma) Fot. W. Gil

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt