Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

młodnik

(hodowla lasu, szczegółowa hodowla lasu), Pierwsza rzeczywista faza rozwojowa drzewostanu pochodzącego z odnowienia sztucznego, w której poszczególne drzewa wyraźnie oddziaływują na siebie, konkurując o światło i przestrzeń życiową nad glebą oraz wodę i pokarmy w glebie. W wyniku zwarcia koron i całkowitego ocienienia gleby, we wnętrzu młodnika zaczyna kształtować się odrębny fitoklimat. Charakterystycznym objawem życia w tej fazie jest wzmożony wzrost i różnicowanie wysokościowe drzew, jako wypadkowa ograniczonego zwarciem bocznego oświetlenia koron i dużej energii wzrostowej młodych organizmów. W fazie młodnika większość gatunków naszych drzew leśnych osiąga kulminację bieżącego rocznego przyrostu wysokości. Faza młodnika trwa do wieku około 20-25 lat.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szymański S., 2001. Ekologiczne podstawy hodowli Lasu. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt