Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

mnich

(inżynieria leśna, hydrologia), budowla piętrząca, która w połączeniu z groblą służy jako urządzenie piętrzące, a zarazem jako przepust drogowy, dlatego ma zastosowanie w nawadnianiu łąk i zaopatrzeniu w wodę stawów rybnych. Mnich składa się z dwóch zasadniczych części: poziomego leżaka, służącego jako przepust drogowy oraz pionowego stojaka, który piętrzy wodę do pożądanego poziomu za pomocą zakładek lub stawideł opuszczanych w odpowiednich wyżłobieniach w jego ścianach, zwanych prowadnicami.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Babiński S., 1987. Melioracje wodne w lasach. Wydawnictwo SGGW AR. Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji w Nadleśnictwach – Część techniczna. Praca zbiorowa. Warszawa 2008. CKPŚ
Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków. Praca zbiorowa 2006. Polska Zielona Sieć
Żelazo J., Popek Z., 2002: Podstawy renaturyzacji rzek. Warszawa, wyd. SGGW
Jędryka E., 2006: Proekologiczne budowle wodne. Rozwiązania konstrukcyjne, dostosowanie do parametrów hydraulicznych cieków i uwarunkowań przyrodniczo – krajobrazowych. Poradnik. Falenty, wyd. IMUZ
 

Powiązane hasła

urządzenia wodne

Zdjęcia

Rysunki

mnich

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt