Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), monitoring przyrodniczy różnorodności biologiczneji krajobrazowej prowadzony jest w ramach państwowego monitoringu środowiska.Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej na wybranych obszarach, a także na ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody, w tym na obserwacji siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 112

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt