Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

mopek zachodni (Barbastella barbastellus)

gatunek nietoperza z podrodziny mroczków (Vespertilioninae) w rodzinie mroczkowatych (Vespertilionidae). Nietoperz średniej wielkości: długość przedramienia 36-44 mm, masa ciała 6-15 g. Pyszczek bardzo krótki. Uszy zrośnięte na środku głowy. Koziołki lancetowate, długie, sięgają ponad połowy długości uszu. Oczy małe. Pyszczek i uszy czarne, błony lotne bardzo ciemne. Futro długie, gęste. Grzbiet czarny, ze złotawym połyskiem, spód ciała kontrastujący, szarawy. Skrzydła długie, niezbyt szerokie. Zasięg obejmuję większą część Europy. W Polsce w całym kraju. Zasiedla tereny zalesione. Dzienne ukrycia letnie w głębokich i wąskich szczelinach naturalnych (pnie, odstająca kora, skały) i w budynkach, rzadko w dziuplach wykutych przez dzięcioły. Zimuje w podziemiach naturalnych i sztucznych. Kolonie rozrodcze w budynkach w lesie, najczęściej za okiennicami. Wylot z kryjówek niedługo po zachodzie słońca. Lot niski, 4-10 m nad ziemią, blisko roślinności lub między drzewami, wolny, zwrotny, z zawisaniem w powietrzu. Żeruje w lasach i na obrzeżach, pośród krzewów i nad wodami, jeśli brzegi są zarośnięte, pod ulicznymi lampami. Poluje pojedynczo lub w grupach. Ofiary chwyta w locie, być może zbiera z powierzchni liści. Wyspecjalizowany pokarmowo. Preferuje motyle nocne. Gody późnym latem i jesienią, do początku zimy. Kolonie rozrodcze niewielkie, 5-75 samic. Urodzenia młodych (zwykle jedno młode, rzadko dwoje) w czerwcu i na początku lipca. Dojrzałość płciowa w drugim roku życia. Maksymalna stwierdzona długość życia: 22 lata. Zagrożenia: utrata kryjówek letnich w budynkach. Objęty ochroną ścisłą, wymaga ochrony czynnej. Według IUCN gatunek bliski zagrożenia (NT). W zasięgu występowania spadkowy trend liczebności.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Piraccini R. 2016. Barbastella barbastellus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T2553A22029285. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T2553A22029285.en

Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2008. Nietoperze Polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Wilson D. E., Reeder D-A M. (eds.) 2005. Mammal species of the World. A taxonomic and geographic reference. Johns Hopkins University Press, Baltimore. https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183

Publikacje powiązane tematycznie

Atlas ssaków Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków https://www.iop.krakow.pl/ssaki/gatunki

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.) 2014. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Cichocki W., Ważna A., Cichocki J., Rajska E., Jasiński A., Bogdanowicz W. 2015. Polskie nazewnictwo ssaków świata. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Kowalski M., Lesiński G. 2000. Poznajemy nietoperze. ABC wiedzy o nietoperzach, ich badaniu i ochronie. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Warszawa.

Kowalski M., Lesiński G. 2000. Poznajemy nietoperze. ABC wiedzy o nietoperzach, ich badaniu i ochronie. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Warszawa.

Krzanowski A. 1980. Nietoperze. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Piraccini R. 2016. Barbastella barbastellus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T2553A22029285. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T2553A22029285.en

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183

Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2008. Nietoperze Polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Wilson D. E., Reeder D-A M. (eds.) 2005. Mammal species of the World. A taxonomic and geographic reference. Johns Hopkins University Press, Baltimore https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/

Autor: Elżbieta Jancewicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-12-16 przez Administratora Encyklopedii Leśnej
Hasło ostatnio zmienione 2020-12-16 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt