Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

morena, typy moren

(Gleboznawstwo leśne), nagromadzenie materiału skalnego składające się z niewysortowanych frakcji różnej wielkości (bloki skalne, głazy, żwiry, piaski, pyły, gliny), transportowanych i osadzanych przez lodowiec. Materiał ten pochodzi głównie z niszczenia podłoża skalnego lodowca, a także nanoszonych na niego z zewnątrz w wyniku wielu procesów. Za morenę uważa się również formę ukształtowania powierzchni Ziemi o charakterze akumulacyjnym czyli wzniesienie utworzone z materiału skalnego osadzonego przez lodowiec lub przemieszczonego pod jego naciskiem. Wyróżnia się moreny: ablacyjne (materiał różnoziarnisty zgromadzony wskutek wytapiania), boczne ( widoczny w formie wału występującego wzdłuż bocznej krawędzi jęzora lodowcowego), denne (materiał transportowany przez lodowiec w jego dolnej części, a po stopnieniu lodowca następuje odsłonięcie moreny dennej w postaci lekko falistych równin), czołowe (powstają wzdłuż czoła lodowca lub lądolodu w czasie stagnacji w okresie jego etapowego zaniku, zbudowane są z utworów niewysortowanych różnoziarnistych, mają ona charakter wału, garbu, wzgórza lub ciągu wzgórz).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mojski E. J. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. PIG Warszawa.
Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.
Allen P. A. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN Warszawa.
Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd, osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.

Powiązane hasła

osady lodowcowe

Zdjęcia

morena, typy moren

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt