Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mroczkiewicz Leon

(historia i tradycja leśna),Leon Mroczkiewicz urodził się 12 IV 1900 r. w Drawsku Pomorskim. Do gimnazjum uczęszczał w Białogardzie, a następnie w Poznaniu, gdzie w 1918 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim oraz w wojnie polsko-radzieckiej. W latach 1921-1924 studiował na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując w 1925 r. dyplom inżyniera leśnika. Od 1924 r. był asystentem w Katedrze Hodowli Lasu. W 1926 r. wyruszył z Tadeuszem Perkitnym w podróż dookoła świata. Po powrocie do kraju w 1930 r. pracował nadal w tej Katedrze jako asystent aż do wybuchu wojny. W 1933 r. doktoryzował się na podstawie rozprawy "Zagadnienia hodowlane na terenach posówkowych". W wojnie obronnej 1939 r. walczył pod Kutnem. Dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł i powrócił do Poznania. W końcu 1940 r. wyjechał do rodziny w Starachowicach, gdzie podjął pracę w lasach państwowych. Po wyzwoleniu był zatrudniony w Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i jednocześnie wykładał leśnictwo na Politechnice Gdańskiej. Od 1951 r. aż do przejścia na emeryturę (1970) pracował w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. W latach 1952-1956 był dziekanem Wydziału Leśnego, a w latach 1959-1963 prorektorem ds. nauczania. W 1954 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1965 r. profesorem zwyczajnym. W 1959 r. objął kierownictwo Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu (po prof. K. Sucheckim). W 1961 r. otrzymał na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie tytuł doktora honoris causa. Profesor Mroczkiewicz był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. W latach 1968-1971 przewodniczył Radzie Wielkopolskiego Parku Narodowego i kierował pracami nad przebudową sztucznych drzewostanów tego terenu. Był również członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw i komisji. Profesor Mroczkiewicz prowadził szeroko zakrojone prace doświadczalne nad uprawą gatunków drzew i krzewów szybko rosnących. W Nadleśnictwie Zielonka założył w 1952 r. kolekcje dendrologiczne: salicarium z 270 odmianami wierzb i popularium z 70 odmianami topoli. Drugą dziedziną zainteresowań naukowych Profesora były prace z typologii leśnej, przedstawione w dwóch publikacjach "Podział Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne" (1952) i "Typy siedliskowe lasu w Polsce" (1964 - wspólnie z T. Tramplerem). Ogółem ogłosił ponad 50 rozpraw i publikacji dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień hodowli lasu. Stworzył podstawy rejonizacji przyrodniczo-leśnej w Polsce. Położył duże zasługi w popularyzacji leśnictwa, a szczególnie w dziedzinie ochrony przyrody. Zmarł 7 IX 1971 r. w Poznaniu w wieku 71 lat.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kazimierz Urbański - Leon Mroczkiewicz (1900-1971). W: Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu 1919-2009. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt