Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

muchołówka szara

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Muscicapa striata, ang. Spotted Flycatcher) ptak z rodziny Muscicapidae (muchołówkowate), rzędu Passeriformes (wróblowe). Długość ciała 13,5-15 cm, masa ciała 14-20 g. Skromne szare ubarwienie. Wierzch głowy i spód ciała kreskowane. Brak dymorfizmu płciowego. W Polsce szeroko rozpowszechniony gatunek lęgowy. Zamieszkuje brzegi lasów, parki, osiedla ludzkie. Gniazdo zakłada na drzewach (w półdziuplach) lub na budynkach. W okresie V-VII składa 4-6 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 12-14 dni. Wyprowadza 1-2 lęgi w roku. Gatunek wędrowny, przeloty IV-V i VIII-IX, zimuje w Afryce. Pożywienie: głównie owady chwytane w locie. Liczebność w Polsce szacowana na 100-300 tysięcy par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Powiązane hasła

półdziuplaczatownia

Zdjęcia

muchołówka szara
muchołówka szara
muchołówka szara

Rysunki

muchołówka szara

Tabele

muchołówka szara

Mapy

muchołówka szara

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt