Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

mutacja

(hodowla lasu, genetyka i selekcja drzew leśnych),dziedziczna zmiana materiału genetycznego, która nie jest wynikiem segregacji, ani rekombinacji genetycznej. Mutacja komórek somatycznych organizmu wielokomórkowego powoduje tworzenie się tkanek o dwu lub więcej genotypach osobniczych (chimer). Mutacje komórek szlaku płciowego przekazywane są następnym pokoleniom przez gamety, dlatego też osobniki następnego pokolenia zawierają te mutacje we wszystkich komórkach zarówno somatycznych jak i generatywnych. W związku z tym, że nośnikiem informacji genetycznej jest DNA lub RNA mutacja powoduje zmianę w budowie fizycznej i chemicznej tych związków. Mutacja polega również na zmianie liczby chromosomów, albo zmianie struktury chromosomu. Mutacje możemy rozpatrywać także z poziomu genu, zarówno całej jednostki strukturalnej (cistronu) lub pojedynczego miejsca mutacyjnego w obrębie genu.
Mutacje w organizmach powstają samorzutnie lub na skutek działania środkami mutagennymi, nie wykryto jednak różnic jakościowych pomiędzy tymi typami mutacji. Mutacje z punktu widzenia populacji nie są korzystne, dlatego w większości zmutowane osobniki nie są dopuszczane do rozrodu poprzez bariery ewolucyjne. Niezaprzeczalne jest jednak, że mutacje są główną przyczyną ewoluowania organizmów na Ziemi.    

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Czubaj A., 1999. Biologia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa Rieger R., Michaelis A., Green M. M., 1974. Słownik terminów genetycznych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa Solomon, Berg, Martin, Ville., 1996. Biologia. Multico, Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt